پیش فروش

خانه لیست املاک

22 مورد یافت شد

پیش فروش س خوابه زاگرس 60 متری 15 متر تجاری
پیش فروش

پیش فروش س خوابه زاگرس 60 متری 15 متر تجاری

دریاچه چیتگر (خلیج فارس) (آپارتمان)
900000000 تومان 0 تومان

2 خواب . 0 سال . 50 متر

پیش فروش120متری نارنجستان 2 دوخوابه
پیش فروش

پیش فروش120متری نارنجستان 2 دوخوابه

شهرک گلستان ( راه آهن ) (آپارتمان)
2000000000 تومان 0 تومان

3 خواب . 0 سال . 120 متر

پیش فروش 2 خوابه اس 2 سپاشهر
پیش فروش

پیش فروش 2 خوابه اس 2 سپاشهر

دریاچه چیتگر (خلیج فارس) (آپارتمان)
1200000000 تومان 0 تومان

3 خواب . 0 سال . 150 متر

پیش فروش پروژه سفیر2 (k2)
پیش فروش

پیش فروش پروژه سفیر2 (k2)

دریاچه چیتگر (خلیج فارس) (آپارتمان)
520000000 تومان تومان

3 خواب . 0 سال . 120 متر

2 خوابه نارنجستان پیش فروش 110 متری
پیش فروش

2 خوابه نارنجستان پیش فروش 110 متری

دریاچه چیتگر (خلیج فارس) (آپارتمان)
200000000000 تومان 0 تومان

2 خواب . 0 سال . 120 متر

پیش فروش شمیم 3 (پروژه نخل)
پیش فروش

پیش فروش شمیم 3 (پروژه نخل)

کوهک (آپارتمان)
0 تومان 0 تومان

2 خواب . 0 سال . 100 متر

پیش فروش پروژه ایثارگران
پیش فروش

پیش فروش پروژه ایثارگران

دریاچه چیتگر (خلیج فارس) (آپارتمان)
400000000 تومان 0 تومان

2 خواب . سال . 100 متر

پیش فروش بانک ملی
پیش فروش

پیش فروش بانک ملی

دریاچه چیتگر (خلیج فارس) (آپارتمان)
1200000000 تومان 10000000 تومان

2 خواب . 0 سال . 120 متر

پیش فروش 90 متری دوخوابه کا2
پیش فروش

پیش فروش 90 متری دوخوابه کا2

دریاچه چیتگر (خلیج فارس) (آپارتمان)
520000000 تومان 0 تومان

2 خواب . 0 سال . 90 متر

سهام 50 متری ارتش
پیش فروش

سهام 50 متری ارتش

دریاچه چیتگر (خلیج فارس) (آپارتمان)
300000000 تومان 0 تومان

3 خواب . 0 سال . 50 متر

2خوابه پیش فروش ایثار غرب
پیش فروش

2خوابه پیش فروش ایثار غرب

دریاچه چیتگر (خلیج فارس) (آپارتمان)
500000000 تومان 0 تومان

3 خواب . 0 سال . 120 متر

پیش فروش پروژه مسکونی پاسارگاد۲
پیش فروش

پیش فروش پروژه مسکونی پاسارگاد۲

دریاچه چیتگر (خلیج فارس) (آپارتمان)
1000000000 تومان 0 تومان

2 خواب . 99 سال . 110 متر

پیش فروش140 متری ایثارگران  غرب3خوابه
پیش فروش

پیش فروش140 متری ایثارگران غرب3خوابه

دریاچه چیتگر (خلیج فارس) (آپارتمان)
500000000 تومان 0 تومان

3 خواب . 0 سال . 120 متر

 پیش فروش بانک ملی 3 خوابه 140 متری
پیش فروش

پیش فروش بانک ملی 3 خوابه 140 متری

کوهک (آپارتمان)
1200000000 تومان 0 تومان

3 خواب . 0 سال . 150 متر

111
پیش فروش

111

شهرک گلستان ( راه آهن ) (آپارتمان)
تومان تومان

خواب . سال . متر

پیش فروش برج های لوکس نارنجستان 2 دریاچه چیتگر
پیش فروش

پیش فروش برج های لوکس نارنجستان 2 دریاچه چیتگر

دریاچه چیتگر (خلیج فارس) (آپارتمان)
2300000000 تومان 0 تومان

3 خواب . 1402 سال . 142 متر

پیش فروش پروژه ایثارگران شهرک مدرن مروارید شهر منطقه22
پیش فروش

پیش فروش پروژه ایثارگران شهرک مدرن مروارید شهر منطقه22

دریاچه چیتگر (خلیج فارس) (آپارتمان)
210000000 تومان 0 تومان

2 خواب . 1403 سال . 120 متر

پیش فروش پروژه مجلل ایثارگران منطقه22
پیش فروش

پیش فروش پروژه مجلل ایثارگران منطقه22

شهرک چیتگر (آپارتمان)
150000000 تومان 0 تومان

2 خواب . 1403 سال . 100 متر

پیش فروش برج مجلل پاسارگاد 2 منطقه توریستی 22
پیش فروش

پیش فروش برج مجلل پاسارگاد 2 منطقه توریستی 22

دریاچه چیتگر (خلیج فارس) (آپارتمان)
920000000 تومان 0 تومان

2 خواب . 1403 سال . 100 متر

پیش فروش پروژه مدرن پارک مسکونی سران منطقه22
پیش فروش

پیش فروش پروژه مدرن پارک مسکونی سران منطقه22

شهرک چیتگر (آپارتمان)
305000000 تومان 0 تومان

2 خواب . 1403 سال . 110 متر

پیش فروش پروژه شمیم رحمت (برج نخل)
پیش فروش

پیش فروش پروژه شمیم رحمت (برج نخل)

دریاچه چیتگر (خلیج فارس) (آپارتمان)
520000000 تومان 0 تومان

2 خواب . 1403 سال . 100 متر

پیش فروش الهیه و فرشته غرب(F7,F8)
پیش فروش

پیش فروش الهیه و فرشته غرب(F7,F8)

دریاچه چیتگر (خلیج فارس) (آپارتمان)
700000000 تومان 0 تومان

3 خواب . 1399 سال . 142 متر