تعاونی های منطقه 22

خانه تعاونی های منطقه 22
تعاونی مسکن سپاه

تعاونی مسکن سپاه

تعاونی مسکن سپاه در حاضر مسئولیت ساخت و ساز یکی از بزرگترین پروژه های منطقه22 واقع در غرب

مطالعه بیشتر
تعاونی مسکن سپاشهر

تعاونی مسکن سپاشهر

تعاونی سپاشهر یا به عبارتی بنیاد توسعه و عمران انصار ابنیه شهر نامیست که امتیاز داران و سرمایه گذاران منطقه 22

مطالعه بیشتر
تعاونی مسکن وزارت دفاع

تعاونی مسکن وزارت دفاع

تعاونی مسکن وزارت دفاع که با نام بنیاد تعاون بازنشستگان وزارت دفاع نیز از آن یاد می شود با اعضا و سهامداران

مطالعه بیشتر
تعاونی مسکن بازنشستگان ارتش

تعاونی مسکن بازنشستگان ارتش

تعاونی مسکن بازشستگان ارتش که بصورت کامل با نام شرکت تعاونی مسکن درجه داران بازنشسته نیروهای

مطالعه بیشتر
تعاونی مسکن شهید همت

تعاونی مسکن شهید همت

تعاونی مسکن شهید همت که با نام بنیاد تعاونی کاشانه همت ابنیه نیز شناخته می شود جزو شرکت های وابسته به

مطالعه بیشتر