پهنه های شهرک چیتگر

خانه پهنه های شهرک چیتگر
پهنه D

پهنه D

پهنه D شهرک چیتگر چهارمین سایت مسکونی از شهرک مسکونی امام رضا (شهرک چیتگر) می باشد که...

مطالعه بیشتر
پهنه E

پهنه E

پهنه E شهرک چیتگر یکی از طرح های توانمند سازی ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه 22 تهران...

مطالعه بیشتر
پهنه A

پهنه A

پهنه A شهرک چیتگر به بخش جنوب شرقی این شهرک گفته می شود. مساحت این پهنه برابر با 144000 متر مربع است و ...

مطالعه بیشتر
پهنه B

پهنه B

پهنه B شهرک چیتگر که با نام سروستان چیتگر هم شناخته می شود، یکی از پروژه های عظیم و موفق این شهرک است...

مطالعه بیشتر
پهنه C

پهنه C

پهنه C شهرک چیتگر یا همان پهنه نارنجستان چیتگر، یکی از بهترین پروژه هایی است که در منطقه 22 تهران...

مطالعه بیشتر