تعاونی مسکن بازنشستگان ارتش

تعاونی مسکن بازنشستگان ارتش

تعاونی مسکن بازشستگان ارتش که بصورت کامل با نام شرکت تعاونی مسکن درجه داران بازنشسته نیروهای مسلح از آن یاد می شود یکی دیگر از بنام ترین تعاونی های برج ساز اطراف دریاچه منطقه 22 است. مهمترین ویژگی آن نیز تحویل به موقع پروژه ها مانند برج نگین ساحل به اعضا و با بالاترین کیفیت می باشد. در حال حاضر نیز مراحل نهایی برج های دوقلوی نگین آبشار با نام برج های سفید آبشار در حال انجام است و با توجه به اینکه پیش فروش آپارتمان در آن از قبل صورت گرفته بزودی باید تحویل اعضا و مالکین شود.