تعاونی مسکن سپاشهر

تعاونی مسکن سپاشهر

تعاونی سپاشهر یا به عبارتی بنیاد توسعه و عمران انصار ابنیه شهر نامیست که امتیاز داران و سرمایه گذاران منطقه 22 آن را با پروژه هایی مانند برج دیپلامات در شمال دریاچه چیتگر، پروژه برج بانک ملی در محله کوهک و سفیر1 در شهرک مروارید شهر می شناسند. در حال حاضر نیز این تعاونی صاحب امتیاز پروژه سفیر2 نیز می باشد که ساخت آن از سال 98 در قطعه K2 از شهرک مروارید شهر در غرب دریاچه چیتگر و مجاورت شهرک وردآورد شروع شده است. از دیگر پروژه های تعاونی سپاشهر می توان به برج مسکونی نارنجستان2 نارنجستان1، پروژه ایران بانک ملی و مجتمع مسکونی تجاری نیکان مروارید شهر اشاره کرد.