تعاونی مسکن سپاه

تعاونی مسکن سپاه

تعاونی مسکن سپاه در حاضر مسئولیت ساخت و ساز یکی از بزرگترین پروژه های منطقه22 واقع در غرب دریاچه چیتگر را با نام شهرک شهید خرازی در اختیار دارد. در مجموع این پروژه عظیم شامل برج ها با تعداد 44 بلوک است که با توجه به نوع طراحی و پلان آن دارای تعداد طبقات متفاوتی هستند. با توجه به اینکه مجری این طرح بنیاد تعاون سپاه می باشد و حجم کار بالا می باشد، بر تعداد سرمایه گذاران اولیه آن نیز تاثیر گذار بوده و در حال حاضر مدیریت هر کدام از برج های این شهرک بر عهده تعاونی زیر مجموعه که در پروژه شریک هستند می باشد. نام این تعاونی ها به شرح ذیل است:

  • تعاونی مسکن آماد و پشتیبانی شامل: تعاونی آماد دو کوه، پارس کاشانه و نیروی قدس
  • تعاونی مسکن سپاه حضرت رسول (ص) شامل : تعاونی مسکن لشگر 27 و تعاونی رزمنده
  • تعاونی مسکن هوا فضای سپاه
  • تعاونی مسکن نیروی زمینی سپاه پاسداران شامل:  تعاونی سیدالشعدا و تعاونی لشگر 10
  • تعاونی مسکن ستاد کل شامل تعاونی انرژی اتمی و تعاونی آب و فاضلاب

در پیرو این تقسیم بندی و با توجه به سرمایه گذاری هر کدام از تعاونی ها در زیر مجموعه تعاونی مسکن سپاه پاسداران به هر کدام از تعاونی های فوق بلوک هایی مجزا و تعداد واحدی مشخص طبق قرارداد داده شده است. با توجه به روند انجام کار پیش بینی می شود که تمامی واحد آپارتمان های این پروژه تا نیمه دوم سال 1400 تحویل تعاونی ها و اعضای آن گردد.