مجتمع تجاری باران

مجتمع تجاری باران

مجتمع تجاری باران منطقه 22 در واقع یکی از مراکز خرید محلی شهرک گلستان بشمار می آید. جهت بازدید از آن پس از کسب اطلاعات در مورد حدود قیمت رهن یا اجاره مغازه و واحدهای تجاری لازم است از موقعیت قرارگیری و محل آن مطلع باشید. مجتمع تجاری باران در ضلع شمال غربی میدان اتریش و خیابان بنفشه دهم واقع شده که با توجه به انواع کسب و کار در آن یکی از قطب های مهم تامین نیازهای ساکنان محلی شهرک گلستان غربی و شرقی و ساکنین برج های اطراف آن محسوب می شود.